نمونه سوالات
مجموعه ها

نمونه سوالات درس روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 26 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس روشهای تغییر و اصلاح رفتار + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس نهاد خانواده در اسلام و ایران + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/01/19
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی مرضی کودک + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 32 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی شخصیت + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 27 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 29 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی پویایی گروه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس آمار توصیفی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 28 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/19
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 25 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/01/18
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس بهداشت روانی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 31 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/18
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس مسائل نوجوانان و جوانان + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 27 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/01/17
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس فلسفه آموزش و پرورش + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 21 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/15
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

Top
No Internet Connection