نمونه سوالات
مجموعه ها
فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/30
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (7 امتیازها)

تومان100,000

مجموعه نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
تاریخ بروزرسانی: 1397/12/08
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (6 امتیازها)

تومان160,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 96-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4.8 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان45,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4.2 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان40,000

فایل کامل نمونه سوالات تابستان 96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
3.75 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

 

تومان30,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 96-95 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
3.5 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

 

تومان40,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 96-95 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
3.75 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

 

تومان40,000

فایل کامل نمونه سوالات تابستان 95 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4.6 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان25,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 95-94 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
3.6 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان35,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4.1666666666667 1 1 1 1 1 (6 امتیازها)

 

تومان35,000

فایل کامل نمونه سوالات تابستان 94 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
3.8 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان20,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 94-93 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4.4 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

 

تومان30,000

پشتیبانی

 
Top
No Internet Connection

دروس عمومی رایگان میباشند!