نمونه سوالات
مجموعه ها

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 94-93 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (3 امتیازها)

 

تومان25,000

دارای 5150 فایل سوال و پاسخنامه

دارای پاسخنامه های تستی و تشریحی

طبقه بندی شده براساس رشته ، درس ، نام درس ، کد درس

 

بدون آرم و نشـــان تبلیغاتـی

آپدیت اول و دوم اضافه شدند

آپدیت های جدید به خریداران ارسال شد .

طبقه بندی آپدیت ها به صورت رشته و کد درس میباشد .

 

 
لیست رشته ها:

نمونه سوالات رشته آب و هوا شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای انسانی (روستایی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای انسانی (شهری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (ژئو مورفولوژی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته دروس عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته راهنمایی و مشاوره نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضی (محض) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضیات و کاربردها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عربی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات عرب نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات فارسی -چندبخشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی (محض) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زیست شناسی گرایش عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ژئو مورفولوژی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی (دبیری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی گرایش محض نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته صنایع دستی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته طراحی پارچه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و لباس (گرایش طراحی چاپ پارچه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته عکاسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (اقتصادنظری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (نظری)چندبخشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر(چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فرش ( گرایش بافت و مرمت فرش) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فرش (گرایش طراحی فرش) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (اتمی و مولکولی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (حالت جامد) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (هسته ای) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه  سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مرمت بناهای تاریخی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی آب وخاک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش قدرت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش کنترل نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش مخابرات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی بالینی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پلیمر صنایع پلیمر نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پلیمر علوم و تکنولوژی رنگ نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی خودرو نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آجریه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن بهره برداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن سازه های ریلی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی رباتیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شهرسازی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی علوم کشاورزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی عمران نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی عمران نقشه برداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاوراقتصادکشاورزی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (اقتصادکشاورزی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (علوم دامی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی-آب نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورعلوم و صنایع غذایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی متالورژی ومواد- متالورژی صنعتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی معماری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت صنایع گاز نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت صنایع نفت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی هوا فضا نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش سفال) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش شیشه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش آبگینه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش سفال) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش فلز) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش کاشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
Top
No Internet Connection